Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2): ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΣΩΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ.

Η δέσμευση του Γεωργίου Παπανδρέου στις προγραμματικές δηλώσεις ,της νέας κυβέρνησης για θέμα αυτό, καθώς και οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, Γιάννη Ραγκούση, το επαναφέρουν αυτόματα στην ατζέντα των μεγάλων παρεμβάσεων που μπορούν ν’ αλλάξουν το διοικητικό μοντέλο της χώρας, προς όφελος των πολιτών.
Η Διοικητική Μεταρρύθμιση προβάλλει πλέον ως κοινή πεποίθηση, ότι αποτελεί μονόδρομο για την πορεία της χώρας μας, στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Υπάρχει ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός ότι σ΄ αυτήν την αναγκαιότητα της διοικητικής μεταρρύθμισης, όλες σχεδόν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου συμφωνούν. Οι επιμέρους διαφοροποιήσεις δεν αναιρούν την βασική κυρίαρχη τοποθέτησή τους υπέρ της. Αντίθετα εμπλουτίζουν το όλο εγχείρημα με ιδέες, ώστε να το καταστήσουν λειτουργικό, αποτελεσματικό προς όφελος των πολιτών. Αυτό έχει σαν στόχο και η παρέμβαση-πρότασή, που είχε κατατεθεί σαν ιδέα στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ για την Διοικητική Μεταρρύθμιση από τις 30 Αυγούστου του 2008, στην Καβάλα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετά την μεταπολίτευση υπάρχει η θέσπιση σειράς νομοθετημάτων με στόχο πάντα την καλύτερη λειτουργία του συστήματος διοίκησης της χώρας. Πολλά απ΄αυτά αν και περιείχαν αρκετά θετικά στοιχεία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, αφού προέβλεπαν κυρίως μόνο αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους πόρους αδικώντας την όλη προσπάθεια..
Στη σημερινή πραγματικότητα τα ουσιαστικά ζητούμενα πλέον είναι:
α)Το αποκεντρωμένο, επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος.
β)Το Αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο, με αιρετό Περιφερειάρχη.
γ) Οι Ισχυροί Δήμοι με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
δ)Η Φορολογική αποκέντρωση.

Έχοντας σαν μεγάλο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών πιστεύω ότι:

Πρέπει να προχωρήσουν οι αναγκαίες αναθεωρήσεις του συντάγματος αναφορικά με την συνταγματική κατοχύρωση των θεσμών της αυτοδιοίκησης, της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης των συνταγματικών επιταγών για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

Είναι χωρίς ουσία η συζήτηση για τη δημιουργία μεγαλύτερων δήμων με βάση τους υπάρχοντες και μελλοντικούς πολιτικούς συσχετισμούς.

Είναι αδιανόητη η διατήρηση του θεσμού με αυτά τα χαρακτηριστικά και δεδομένα, έχοντας σαν μοναδική αλλαγή το γεωγραφικό και πληθυσμιακό μέγεθος. Είναι το τέλειο άλλοθι για την αποφυγή μιας συνολικής μεταρρύθμισης όλων των δομών του κράτους.

Δεν θα έχει καμία αξία η μετεξέλιξη του θεσμού, χωρίς την ανάλογη, παράλληλη φορολογική αποκέντρωση, με όρους αυτοδιοίκησης και υπέρ της αυτοδιοίκησης.

Είναι απαραίτητη η παράλληλη γενναία αλλαγή των βασικών κανόνων του δημόσιου λογιστικού, προκειμένου να κατοχυρωθεί η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με επιβεβλημένη την θωράκιση απέναντι στη σκοπιμότητας της κεντρικής διοίκησης που με υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου και την νομολογία του ελεγκτικού συνεδρίου, θέλει να ελέγχει τα πάντα.

Πρέπει να σχεδιαστεί η συνολική νέα «οργανωτική δομή».

Τέλος πρέπει να αποτραπεί η προσθήκη επιπλέον παραγόντων και προϋποθέσεων, που θα κάνουν ακόμη δυσκολότερη την συμμετοχή των Ο.Τ.Α., κυρίως του Α βαθμού στο Ε.Σ.Π.Α.
Ενόψει της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης είναι ανάγκη να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Επιτυχία του όλου εγχειρήματος μπορεί να υπάρξει μόνο με την απαραίτητη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. Οι πολίτες τους οποίους πρωτίστως αφορά, αν δεν πεισθούν για την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης και ότι αυτή γίνεται για τους ίδιους και όχι για τα στελέχη, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Αυτό πρέπει να γίνει με σωστή ενημέρωση και με επιχειρήματα, που θα απαντούν στα αγωνιώδη ερωτηματικά μεγάλης μερίδας του λαού αναφορικά με το γιατί, το πώς και με ποιο τρόπο πρέπει να προχωρήσει η χώρα στην διοικητική μεταρρύθμιση. Καμιά πρωτοβουλία αυτού του μεγέθους και αυτής της στρατηγικής σημασίας δεν μπορεί να υλοποιηθεί με επιβολή άνωθεν, εάν αυτοί για τους οποίους γίνεται αντιδρούν. Η σωστή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών η διαβούλευση με όλους τους θεσμικούς φορείς, θα βοηθήσει, τους πάντες να αποφασίσουν με πλήρη συνείδηση και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το μέλλον αυτού του τόπου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Έχοντας σαν δεδομένη την ομοφωνία όλων των πλευρών, σε ότι αφορά τον Β βαθμό αυτοδιοίκησης, η πρόταση δεν μπορεί να είναι διαφορετική από:
Την αιρετή περιφέρεια με αιρετό περιφερειάρχη εκλεγμένο άμεσα από τον λαό. Είναι τόσο προφανή τα υπέρ αυτής της άποψης επιχειρήματα, που πιστεύω πως δεν χρειάζεται καμιά επιπλέον ανάλυση και αιτιολόγηση. Αυτό αφορά αυτούς που πραγματικά μιλούν για αυτοδιοίκηση.
Σε ότι αφορά τον Α! βαθμό, πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της μελέτης, των σημερινών δεδομένων, ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν συστατικά για την μεγαλύτερη επιτυχία του όλου εγχειρήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ωφέλειες των πολιτών από τα υπάρχοντα σχήματα. Δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στον Α βαθμό αφού: Η αυτοτέλεια και κυρίως η αυτοδυναμία των ΟΤΑ θα πρέπει να είναι το δεδομένο και η βάση του νέου αυτοδιοικητικού οικοδομήματος, ώστε να μπορέσουν αποτελεσματικά να επιτελέσουν το θεσμικό τους ρόλο στην υπηρεσία των τοπικών κοινωνιών.


ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ…..
Απαραίτητο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι η θεσμική κατοχύρωση και διασφάλιση του ρόλου και της λειτουργίας των υφιστάμενων Καποδιστριακών Δήμων με στόχο πάντα την αντιμετώπιση και την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαφωνώ με την δημιουργία λιγότερων και ισχυρότερων Ο.Τ.Α., αλλά το στηρίζω στην λογική ότι κάτι ανάλογο προωθείται και στο Β! βαθμό αυτοδιοίκησης, όπου οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παραμένουν σαν διοικητικές οντότητες, παρά την δημιουργία της Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας
Οι υπάρχοντες σήμερα Καποδιστριακοί Δήμοι αν αξιοποιηθούν ως εργαλεία για την άσκηση παρεμβατικής πολιτικής στο επίπεδο της καθημερινότητας του πολίτη, που πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της αμεσότητας και της αποτελεσματικότητας, τότε τα μεγάλα αυτοδιοικητικά σχήματα που θα προκύψουν, θα μπορέσουν να επιτελέσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τον ρόλο τους. Λαμβάνοντας σαν δεδομένο τον υποβαθμισμένο ρόλο των Τοπικών Συμβουλίων, στην υπάρχουσα κατάσταση, προβάλλει σαν επιτακτική ανάγκη η πρότασή μου.
Η διοικητική μεταρρύθμιση με συνενώσεις που στοχεύει σε ισχυρά αυτοδιοικητικά σχήματα με αρμοδιότητες και πόρους, πρέπει συγχρόνως να δίνει τις δυνατότητες, οι νέοι Ο.Τ.Α., να μπορούν να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να υλοποιούν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και παράλληλα να παρεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
….ΣΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ Ο.Τ.Α.
Οι μεγαλύτερες επιφυλάξεις και οι πιο έντονοι προβληματισμοί που επενδύονται πολλές φορές και με δικαιολογημένα τοπικιστικά χαρακτηριστικά, αφορούν το θέμα της συνένωσης των ΟΤΑ α΄ βαθμού. Η πρότασή μου είναι κατ’αρχήν το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί να ονομασθεί «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ………………*ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ………………*»(αφορά την ευρύτερη περιοχή που λειτουργούν οι υπάρχοντες Δήμοι).Τα συστατικά στοιχεία τους θα είναι οι υφιστάμενοι Καποδιστριακοί Δήμοι.
Οι υπάρχοντες Δήμοι διατηρούνται ως οργανικές διοικητικές οντότητες για την διευκόλυνση του έργου του νέου διευρυμένου ΟΤΑ με κύρια αποστολή την αντιμετώπιση της καθημερινότητας των πολιτών. Η ονομασία παραμένει όπως είναι σήμερα (π.χ. Δήμος Πιερέων). Οι Δήμοι αυτοί διοικούνται από Συμβούλιο ο αριθμός των μελών του οποίου εξαρτάται ανάλογα με τον πληθυσμό και είναι σαφώς μικρότερος από τον σημερινό. Κύριες αρμοδιότητές του, η αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής (ύδρευση- αποχέτευση- καθαριότητα- πράσινο, κλπ). Διαχειρίζεται, όπως ισχύει και νομικά, τα κονδύλια που δικαιούνται οι κάτοικοι από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ, όπως επίσης και την όποια δημοτική περιουσία υπάρχει στους σημερινούς Δήμους.
Ο νέος διευρυμένος ΟΤΑ αποκτά ενιαίες οργανωμένες και συγκροτημένες υπηρεσίες προγραμματισμού, σχεδιασμού και ανάπτυξης, οικονομική, τεχνική υπηρεσία με την συνένωση αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση των ήδη υπαρχόντων. Αποκτά έτσι όλες τις προϋποθέσεις να έχει την ευθύνη για τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, τη χάραξη και την υλοποίηση της γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Όλα αυτά πάντα με την προϋπόθεση των όρων που έχουν προαναφερθεί.
ΕΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ;
Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει την χρυσή τομή στο εγχείρημα των συνενώσεων των Δήμων για πολλούς λόγους όπως:
1) Κατ’αρχήν αμβλύνονται ή μπορούν να ξεπεραστούν εντελώς, οι αντιθέσεις και οι αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, που πολλές φορές έχουν ισχυρά και λογικά επιχειρήματα, τα οποία αν υπάρξουν μπορεί να δημιουργήσουν αξεπέραστα προβλήματα στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης
2)Διασφαλίζεται το σημερινό επίπεδο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της καθημερινότητας προς τους πολίτες στα πλαίσια των σημερινών Δήμων και παράλληλα δίνεται η προοπτική και η δυνατότητα για περαιτέρω βελτιώσεις, μέσα από το νέο σχήμα.
3)Συγχρόνως επιτυγχάνεται ο μεγάλος στόχος που είναι η δημιουργία ισχυρών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ ικανών να παίξουν ενισχυμένο και σημαντικό ρόλο στη νέα εθνική και κυρίως ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Με δεδομένη την στελεχιακή, διαχειριστική επάρκεια στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των αυξημένων απαιτήσεων, θα έχουν και την απαραίτητη λειτουργική δυνατότητα της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων, που είναι και το κυρίως ζητούμενο.
4)Πιστεύω ότι με αυτό το σχήμα που προτείνουμε είναι πλέον βέβαιο, ότι σταδιακά θα υπάρξει μεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, όπως έγινε και στον «Α Καποδίστρια». Είναι πολλά τα παραδείγματα όπου τοπικές κοινωνίες ξεπέρασαν «διαφορές» και «αντιλήψεις», συνεργαζόμενες αρμονικά με πολλαπλά οφέλη. Η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας έτσι θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και συναίνεση σε επίπεδο λαϊκής βάσης.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ….
Η διοικητική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η χώρα, δεν είναι απλά θέμα αριθμητικών και οικονομικών δεδομένων, είναι θέμα κυρίως συνεννόησης, συναίνεσης και σωστού σχεδιασμού με προοπτική και όραμα. Η πρότασή πιστεύω ότι λαμβάνει υπόψη δεδομένα, ανησυχίες, ιδιαιτερότητες, αλλά κυρίως προοπτικές που ανοίγονται. Εκεί στοχεύουμε προσπαθώντας να ξεπεράσουμε εμπόδια υπαρκτά η θεωρητικά ώστε η διοικητική μεταρρύθμιση να αποβεί υπέρ των πολιτών και όχι της πολιτικής και των πολιτικών προσώπων. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για την χώρα και ίσως δεν υπάρξει και άλλη στο εγγύς μέλλον. ’Όλοι πρέπει να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα απέναντι σ΄αυτή την μεγάλη πρόκληση, που θα επηρεάσει καταλυτικά το μέλλον του τόπου.

Διάβασε τη συνέχεια...

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΟΛ.ΤΟΥΡ.Ο.Ν.Α.Κ.) πέρυσι τον Απρίλιο.

Αυτό είναι το κείμενο που κατάθεσα στις 9 Απριλίου του 2008,στον πρόεδρο του ΠΟΛ.ΤΟΥΡ.Ο.Ν.Α.Κ. Κ.Παύλο Γεωργόπουλο,σαν μέλος του διοικητικού συμβουλίου,με σκέψεις και προτάσεις που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν να οργανωθούν και να υλοποιηθούν,από τον Οργανισμό,σε συνεργασία με άλλους φορείς και ανθρώπους του πολιτισμού....
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Του Νομαρχιακού Συμβούλου Γεωργίου Γερομάρκου
Μέλους του Δ.Σ. του ΠΟΛ.ΤΟΥΡ.Ο.Ν.Α.Κ.
Καβάλα 09-04-2008


Κύριε Πρόεδρε,
Η λέξη "πολιτισμός" προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα "πέλω" (=συναναστρέφομαι, συναθροίζομαι). Σημαίνει δηλαδή την ανθρώπινη συναναστροφή, τη συμβίωση μιας ομάδας ανθρώπων. Και αν δώσουμε έναν ευρύτερο χαρακτηρισμό, αυτόν της κουλτούρας, τότε σημαίνει την δημιουργία λόγου, την ύπαρξη αξιών, την καθιέρωση ηθών και εθίμων, την δημιουργία πνευματικών και τεχνικών έργων.
Ο πολιτισμός στηρίζεται στην ύπαρξη κοινής συνείδησης και ενεργητικής συμμετοχής στα δρώμενα ενός τόπου. Και όσο υπάρχει πολιτισμός τόσο υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται, που ονειρεύονται, που συναισθάνονται, που δημιουργούν βάζοντας τη δική τους, την προσωπική σφραγίδα στα γεγονότα μιας εποχής.
Αξίζει να διευκρινιστεί όμως ότι "πολιτισμός" δεν είναι μόνο κάποιο ένδοξο παρελθόν που πολλές φορές το βλέπουμε με ιδανικές παρωπίδες αλλά και η ζώσα καθημερινότητα, το παρόν όπου μπορεί να μη φτιάχνουμε "Παρθενώνες" αλλά ωστόσο αγωνιζόμαστε να απαντήσουμε στα μικρά ή τα μεγάλα ερωτηματικά που απασχολούν την ανθρώπινη ύπαρξή μας.
Ο "πολιτισμός" είναι ακόμα κάτι τελευταίο: δεν είναι απλώς το άθροισμα των ατομικών πράξεων του καθενός αλλά και η προσφορά του στο κοινό καλό και η πίστη του σε μια σειρά αξιών της κοινότητας.
Ο καθένας ανήκει βέβαια στον εαυτό του αλλά ανήκει και στον κόσμο, στο κοινωνικό σύνολο και μ' αυτή τη σημασία ονομάζεται "πολιτισμένος". Γι' αυτό και η πιο σπουδαία αποστολή μας είναι η διατήρηση της πνευματικότητας και της κοινωνικότητάς μας όσο και η κληροδότησή τους στις επόμενες γενιές.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παρούσα κατάσταση θα πρέπει να ιδωθεί σαν αφετηρία τόσο για την μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού και την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού του Νομού, όσο και γα την οργάνωση σημαντικότερων εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους Δήμους και τους πολιτιστικούς οργανισμούς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


1. Να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες, μεταξύ Ν.Ε.Τ.Π. και ΠΟΛΤΟΥΡΟΝΑΚ ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη.

2. Ο ΠΟΛΤΟΥΡΟΝΑΚ να αποκτήσει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ανθρώπων του πολιτισμού και της τέχνης με τις σκέψεις-προτάσεις τους.

3. Συνεργασία με τους Δήμους και τους πολιτιστικούς οργανισμούς και συλλόγους για την υλοποίηση μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

4 Να τιμήσουμε τους ανθρώπους τους πολιτισμού και της Τέχνης καθώς και όσους συμμετείχαν στα κοινά.

5. . Άνοιγμα του πολιτιστικού έργου στην τοπική κοινωνία και δη στην νεολαία και στις ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού (ΑΜΕΑ, οικονομικοί μετανάστες).

6. Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την δημιουργία πολιτιστικού ημερολογίου.

7. Ομάδα για Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ενίσχυση διαφόρων μορφών πολιτιστικού τουρισμού. Ο πολιτισμός μπορεί να είναι ανταποδοτικός.

8. Αξιοποίηση όλων των ανθρώπων που μπορούν και θέλουν να προσφέρουν. Καταγραφή επιστημονικού δυναμικού του Νομού (ντόπιοι και απόδημοι) και αξιοποίησή του.

9. Δημιουργία τριημέρου Λόγου και Τέχνης σαν κεντρικό πολιτιστικό γεγονός.

10. Αξιοποίηση τοπικού δυναμικού-μητρώο καλλιτεχνών.

11. Εορτασμός παγκόσμιων ημερών (περιβάλλοντος, μητέρας κλπ).

12. Καθιέρωση εορτής της ημέρας της αγρότισσας.

13.Πανελλήνια ή πανκαβαλιώτικη διοργάνωση ενός αθλητικού ή πνευματικού παιχνιδιού.
14.Εβδομάδα καλλιτεχνικής δημιουργίας (πανκαβαλιώτικη ή πανελλήνια συνάντηση παιδιών - εφήβων).
15. Εβδομάδα ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων από μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου.
16. Διαγωνισμός Ποίησης και Φωτογραφίας-ζωγραφικής για νέους δημιουργούς με θέμα: «άνθρωποι του Ν.Καβάλας».
17.Ετήσιος λογοτεχνικός διαγωνισμός. (Να δοθεί η κατάλληλη ονομασία)
18.Έκδοση βιβλίου-λευκώματος για την ιστορία και τον πολιτισμό του Ν.Καβάλας σε συνεργασία με τους Δήμους και διακεκριμένους τοπικούς ιστορικούς
19.Βράβευση μιας ανθρωπιστικής πράξης.
20.Μονοήμερο (2ήμερο, 3ήμερο) παζάρι με έκθεση ντόπιων προϊόντων και κατάθεση των εσόδων υπέρ μιας κοινωνικής οργάνωσης (π.χ. Γιατροί του Κόσμου). (Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το νέο εκθεσιακό κέντρο.)
21.Διαλέξεις - σεμινάρια ποικίλου ενδιαφέροντος.
22.Γλωσσική εκπαίδευση ξένων μεταναστών.
23.Φιλοτέχνηση χρυσού μεταλλίου - εμβλήματος, του Νομού.
24.Καθιέρωση υποτροφίας για διακεκριμένο ερευνητικό έργο φοιτητών του Νομού.
25.Ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο (INTERNET).
Είναι μερικές από τις ελάχιστες σκέψεις-προτάσεις που μπορούμε να αξιολογήσουμε και πιθανώς να υλοποιήσουμε. Η συνεργασία η δική μας αλλά κυρίως με αυτούς που έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες και προσόντα, μπορεί να είναι η αρχή για κάτι διαφορετικό, κάτι πιο χρήσιμο, πιο ελκυστικό για τους πολίτες του Νομού μας. Από εμάς εξαρτάται….
Γιώργος Γερομάρκος
Νομαρχιακός Σύμβουλος

Διάβασε τη συνέχεια...

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ € ΝΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ....ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ...

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αναβάθμισης της αξιοπιστίας της πολιτικής και των πολιτικών,στα μάτια των πολιτών,κάναμε σαν Νομαρχιακή Παράταξη,αυτή την πρόταση.Όταν οι πολίτες γνωρίζουν,με κάθε λεπτομέρεια και με κανόνες πλήρους διαφάνειας,πως οι αιρετοί άρχοντες,διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα,που και πως το χρησιμοποιούν και αν αυτό γίνεται προς όφελος των πολιτών και όχι των αιρετών,τότε αυξάνεται και αναβαθμίζεται η εμπιστοσύνη τους, στο πολιτικό σύστημα....

Μετά την καταρράκωση των ηθικών αρχών και αξιών,της συνεχούς και δικαιολογημένης καχυποψίας,ότι υπάρχει κακοδιαχείρηση και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος,οι ιδιοι οι πολιτικοί πρέπει να δώσουν την απάντηση και την λύση,με εργα και πράξεις και όχι λόγια και υποσχέσεις.
Ακούγοντας ο απλός πολίτης ότι μια Νομαρχία έχει διαχειριστεί μέσα σε 31 μήνες 4.280.000€ (τεσσερα εκατ.διακόσιες ογδόντα χιλιάδες €)για Τουριστική Προβολή Δημόσιες Σχέσεις και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις,το πρώτο που θα πεί είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.
Σε μηνιαία βάση αν το υπολογίσει κανείς,είναι 138.000€!!!Αν η διοίκηση της Νομαρχίας Καβάλας το θεωρεί σύνηθες ή μικρό ας το δηλώσει.Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτού του ποσού, καλώς διατέθηκε για διάφορους σκοπούς ,δράσεις και εκδηλώσεις.
Καλό θα είναι όλοι να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να δουν,όλο αυτό το ποσό, πως μοιράστηκε,σε ποιούς δόθηκε,με ποιές αιτιολογίες,τι στόχους εξυπηρέτησε,με ποιά συχνότητα έπαιρναν κάποιοι διάφορα ποσά,που δόθηκε η μερίδα του λέοντος,αν κάποιο ευνοήθηκαν ή αδικήθηκαν κ.λ.π.
Αν η διοίκηση της Νομαρχίας,θέλει ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια,ας δημοσιεύσει και τα ανάλογα ποσά και στις προηγούμενες θητείες της.Έτσι θα κάνουμε συγκρίσεις,θα βγούν συμπεράσματα,αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν και εξηγήσεις,αν τα ποσά αυτά είναι διαφορετικά, σε άλλες περιόδους.
Αν λοιπόν η διοίκηση θέλει να γίνει πιστευτή ότι πραγματικά συμφωνεί με την πρότασή μας,ας προχωρήσει και άμεσα να δημοσιοποιήσει όλα αυτά τα στοιχεία.Μήπως βγούμε και από την απορία,όταν ο κ.Καλλιοντζής μιλούσε για "τρικλοποδιές" τι ακριβώς εννοούσε!!!Εννοεί μήπως ότι δεν θα πρέπει να δημοσιοποιήσουμε και να σχολιάσουμε, τα συμπεράσματα και τις εικόνες που θα φανούν;
Η πρόταση είναι άκρως πολιτική και χρήσιμη.
Φυσικά δεν αφορά μόνο τις δαπάνες τις οποίες αναφέρω πιο πάνω,αλλά όλους τους τύπους των δαπανών για όλα τα έργα και τις δράσεις της νομαρχίας
.
Αν τώρα κάποιοι από την διοίκηση,παγιδεύτηκαν από μόνοι τους ,στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου,αν θα αναρτώνται και οι δαπάνες των γευμάτων,ας σκεφτούν από μόνοι τους,ότι μιλάμε για δαπάνες άνω των 500 €!!Απορούμε με αυτή τους την σπουδή!!!Είναι τόσα πολλά τα γεύματά τους με χρήματα της Νομαρχίας και πάνω από 500 € και θορυβήθηκαν τόσο πολύ,αν θα πρέπει να δημοσιεύονται και αυτά;!!!!Τόση αδεξιότητα και τόση ελαφρύτητα;!!!!
Αν νομίζουν ότι έτσι απαξίωσαν την πρόταση και την διακωμώδησαν,απλά έβγαλαν τα μάτια τους με τα ίδια τους τα χέρια!!!Ας το σκεφτούν λίγο.Υπάρχουν τόσα που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες που τα γεύματα κάποιων με χρήματα του λαού,απλά καταδεικνύουν μια πολιτική φιλοσοφία και αντίληψη που τους βοηθάει ν'αντιληφθούν πολλά.
Εμείς πριν ξαναμιλήσουμε περιμένουμε τις ενέργειες της διοίκησης...

Διάβασε τη συνέχεια...

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΑΣΙΝΙΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ Η ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ.ΤΟ ΠΑΣΟΚ προηγείται με μεγάλη διαφορά που αγγίζει τις δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες

Στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ στην Διευρυμένη Ν.Α.Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, είχε αποκτήσει ένα προβάδισμα της τάξης του 2,8%.
Ένα προβάδισμα που σαφώς έστελνε ένα μήνυμα αλλά δεν σήμαινε ανατροπή πολιτικών δεδομένων.Ήρθαν όμως οι Εθνικές εκλογές του Οκτώβρη να καταδείξουν μια σαφή υπεροχή του ΠΑΣΟΚ και ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.
Συγκεκριμένα μετά την αναγωγή των των εκλογικών δεδομένων σε επίπεδο Διευρυμένης, η εικόνα της εκλογικής δύναμης των κομμάτων έχει ως εξής:
Επί 253.796 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβον:
ΠΑΣΟΚ: 119.351 ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 47,02%
Ν.Δ.: 89.463 ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 35,25%
ΛΑΟΣ: 14.284 ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 5,62%
Κ.Κ.Ε.: 11.055 ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 4,35%
ΣΥΡΡΙΖΑ: 10.069 ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 3,97%
ΛΟΙΠΟΙ: 9.574 ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 3,77%

Έχουν πλέον δημιουργηθεί νέα δεδομένα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καθώς και στην άλλη Υπερνομαρχία,Έβρου-Ροδόπης και εκεί η διαφορά έχει διευρυνθεί.

Διάβασε τη συνέχεια...