Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ,ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ...ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ,ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Είχαμε πει εξ'αρχής,σαν Νομαρχιακή Παράταξη,ότι η αντιπολίτευσή μας θα είναι υπεύθυνη,τεκμηριωμένη και κυρίως.....
Θα περιέχει προτάσεις και απόψεις για όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν τους πολίτες του νομού Καβάλας. Δεν υπάρχει θέμα όπου ασκήθηκε κριτική στη Διοίκηση της Νομαρχίας και να μην υπάρξει και η ανάλογη τεκμηριωμένη πρόταση.
Επειδή στην πολιτική τα γραπτά μένουν,θα προσπαθήσω εντός λίγων ημερών να αναρτήσω στο ιστολόγιό μου,κάνοντας αρχή από το πρόγραμμα της Υπερνομαρχίας Πολιτών,αλλά και όλες τις προτάσεις παρεμβάσεις μας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και δημοσίως...ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ,ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ....Ενας Τόπος Σύγχρονος για το Παρόν και το Μέλλον

Φίλες και Φίλοι,

Η Ελλάδα έχει επανασυνδεθεί με την ιστορική ενδοχώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Παραευξείνια περιοχή και την Αν. Μεσόγειο και αυτό έχει καθοριστική σημασία για τον τόπο μας. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα ριζικό επανακαθορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της περιοχής μας. Ο τόπος μας από παραμεθόριος περιοχή γίνεται το κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σημαίνει ότι η περιοχή μας θα πρέπει να αποκτήσει υποδομές, υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, καινοτομία, εξωστρέφεια, επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να αποκτήσει οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, που θα της επιτρέψουν να ανταγωνιστεί ισάξια στο διεθνές περιβάλλον. Αυτό θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα νέων επενδύσεων, απαραίτητες για το Νομό μας. Η επικοινωνία των βόρειων γειτόνων μας με την Θάλασσα του Αιγαίου θα γίνεται από την περιοχή μας.

Το όραμα μας, το σχέδιο μας για την περιοχή εμπεριέχεται σε 7 (επτά) αρχές, οι οποίες θα αποτελέσουν τα κλειδιά της δικής μας ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Αφού μελετήσαμε και επεξεργαστήκαμε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης, τα παρουσιάζουμε σήμερα στους πολίτες του Νομού Καβάλας ώστε να συμβάλουμε να βγει ο τόπος από την ακινησία, το τέλμα, την καθυστέρηση και την υπανάπτυξη.

Η ανάπτυξη σήμερα πρέπει να γίνει για τον Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο το πεδίο της δικής τους ηθικής και πολιτικής νομιμοποίησης. Γιατί εκτός από τα μικροέργα και το καθημερινό πρόβλημα του πολίτη, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο των μεγάλων διεθνών, γεωοικονομικών και γεωπολιτικών αλλαγών, τώρα που δεν κατανέμονται, αλλά κατακτώνται ρόλοι, θέσεις, επιρροές, τώρα που χαράσσονται, καθιερώνονται και μονιμοποιούνται νέοι αναπτυξιακοί άξονες, εμείς πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητες μας, να δώσουμε τη δική μας μάχη. Γιατί αν δεν πάρουμε, αν δεν κατακτήσουμε σήμερα τη θέση που μας ανήκει, αύριο θα την πάρει κάποιος άλλος.

Η προσπάθεια μας είναι να δημιουργήσουμε μια Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση που θα έχει ρόλο και λόγο στη ζωή μας.

Η Νομαρχία θα παίξει καθοριστικό ρόλο ώστε να γίνει ο τόπος σύγχρονος και να βγει από το τέλμα της υποβάθμισης.

1.ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Στόχος μας είναι να δουλέψουμε επίμονα και με μεράκι για να μπορέσουμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Οι καθυστερήσεις, ουρές, αδιαφορία, αναποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζουν την σημερινή νομαρχιακή διοίκηση να δώσουν τη θέση τους σε μια Νομαρχία με ανθρώπινο πρόσωπο, λειτουργικούς χώρους, γρήγορη εξυπηρέτηση, με έμφαση στην προστασία του πολίτη, με ευαισθησία για το περιβάλλον και προτεραιότητα στον πολιτισμό. Στο δικό μας πρόγραμμα ο πολίτης γίνεται το επίκεντρο της διοίκησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του προτείνουμε:

Α. Φιλική Διοίκηση:
• Μια νομαρχιακή διοίκηση όπου ο πολίτης θα είναι κυρίαρχος και όχι παραμελημένος πολίτης.
Β. Ταχύτερη εξυπηρέτηση:
• Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και τμημάτων της Νομαρχίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
• Αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών σε βασικούς τομείς (πολεοδομίες, ΚΤΕΟ, Αδειοδοτήσεις κλπ.)
• Μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη μέχρι το 70%
• Ενιαία έντυπα αιτημάτων και εξυπηρέτησης.
• Δημιουργία τετραψήφιου αριθμού επικοινωνίας που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, για να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται για το σύνολο των υπηρεσιών της Νομαρχίας, να καταθέτουν τις απόψεις τους και να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους
Γ. Πρόσβαση στην Πληροφορία:
• Έκδοση οδηγού υπηρεσιών στη Νομαρχία για να έχει ο πολίτης τη δυνατότητα να γνωρίζει τις υπηρεσίες μας και κυρίως να γνωρίζει που πρέπει να απευθυνθεί για κάθε αίτημα του και τι έντυπα χρειάζεται.
• Έκδοση οδηγού υπηρεσιών σε άλλες γλώσσες με χρήσιμες έννοιες και προτάσεις για να εξυπηρετηθούν οι ξένοι κάτοικοι στο Νομό.
Δ. Αποδοτικότητα και Διαφάνεια – Εσωτερικός Έλεγχος:
• Δημιουργία διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας.
• Απόκτηση συστήματος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών κατά ISO 9001.
Ε. Ασφάλεια του πολίτη – Ετοιμότητα στις Φυσικές καταστροφές:
• Προστασία του καταναλωτικού κοινού μέσα από συνεχείς ελέγχους στα διάφορα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων κοινής χρήσης και παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Δυναμική παρέμβαση στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους στους πολίτες.
 Ετοιμότητα.
 Έγκυρη καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες.
 Ενημέρωση για πανδημίες, τοξικά απόβλητα, σεισμούς.
 Βασική μέριμνα η πρόληψη της καταστροφής μέσα από ουσιαστικά έργα υποδομών.
ΣΤ. Λειτουργικές Υπηρεσίες :
• Σχεδιασμός νέου σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας των νομαρχιακών υπηρεσιών για ποιοτική και αποτελεσματική διοίκηση υπέρ των πολιτών.
• Σύσταση νέων διευθύνσεων με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών κοινωνικών ομάδων.
Ζ. Αξιοκρατία - Επιμόρφωση :
• Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Νομαρχίας και των διαφόρων υπηρεσιών της (ΚΕΠ, Αναπτυξιακή κλπ.) με:
 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους της Νομαρχίας.
 Εσωτερικά σεμινάρια επιμορφωτικών προγραμμάτων εργασιών, εξειδικευμένα στο αντικείμενο που ασκούν οι υπάλληλοι της Νομαρχίας.
 Υλοποίηση σεμιναρίων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 Δημιουργία βιβλιοθήκης με έγγραφα και βιβλία αναφοράς για τους υπαλλήλους της Νομαρχίας, των υπηρεσιών της και του κοινού, με τις υπάρχουσες μελέτες, τοπογραφικά σχέδια, αναδασμούς, κλπ.
Η. Πόρος Αξιοπρέπειας – Προνοιακά Επιδόματα :
• Απλούστευση της διαδικασίας.
• Έγκαιρη και ακριβή καταβολή.
• Απαλλαγή των δικαιούχων από την ταλαιπωρία.
• Έλεγχος Δικαιούχων.
Θ. Κοινωνία της Αλληλεγγύης :
• Ολοκληρωμένα έργα προσβασιμότητας σε όλους τους τόπους του Νομού και όχι μόνο στα αστικά κέντρα (τουριστικούς, ψυχαγωγίας λατρείας, σχολεία κλπ).
• Ίδρυση «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης», με στόχο και σκοπό την ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας σε πολίτες του Νομού που έχουν ανάγκη.
 Κινητή Ιατρική Μονάδα με πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής στα Δημοτικά Σχολεία.
 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την παιδική παχυσαρκία.
 Υποστηρικτικές παρεμβάσεις για τα Άτομα με ειδικές ανάγκες.
 Χάρτης Νοσηρότητας.
• Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Νότια Θάσο.
• Αναβάθμιση του Ταχυδρομείου Θεολόγου Θάσου.

2.ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με προτεραιότητα την Αειοφόρο Ανάπτυξη και όπως αυτή προσδιορίζεται από μια σύγχρονη κοινωνία θα υποστηρίξουμε ενεργά την ανάπτυξη στις αγροτικές ημι-αστικές περιοχές του Νομού.

Γεωργία – Κτηνοτροφία :
• Συστηματική ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
• Εστίαση των προσπαθειών μας σε κλάδους με αυξημένη προστιθέμενη αξία.
• Μεγαλύτερη αξιοποίηση προϊόντων ονομασίας προέλευσης (λάδι, σπαράγγι, κρασιά, μέλι κλπ).
• Στήριξη των επενδυτικών σχεδίων στη μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων.
• Ανάπτυξη και εκπαίδευση των ανθρωπίνων πόρων και της επιχειρηματικότητας, όσων εμπλέκονται στον αγροδιατροφικό τομέα.
• Αποτελεσματική προώθηση και διείσδυση των προϊόντων μας στη διεθνή και εγχώρια αγορά.
• Εκθέσεις τοπικών αγροτικών προϊόντων.
• Στήριξη της παραγωγής οπωροκηπευτικών προϊόντων
• Στήριξη δημιουργίας τμήματος οινοποιίας (Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι.).
• Κατασκευή σύγχρονων κτηνιατρείων.
• Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού για την κατασκευή σύγχρονων κτηνοτροφικών μονάδων, που θα εγγυώνται το μεγάλο αριθμό και την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και τις δυνατότητες απορρόφησης των κτηνοτροφικών προϊόντων από την αγορά.
• Κατασκευές λιμνοδεξαμενών στη Θάσο.
• Διαχείριση των υδάτινων πόρων των ποταμών Νέστου και Στρυμόνα.
• Αναβάθμιση του Ινστιτούτου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Χρυσούπολη.
• Πρόσκληση εγκατάστασης παραρτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καθώς και άλλων ευρωπαϊκών Σχολών Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Πρόσκληση σε ιδιώτες επενδυτές για την δημιουργία επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
• Αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και κάθε μορφής εναλλακτικής ενέργειας.
• Προώθηση της ενεργειακής καλλιέργειας.
• Χαρακτηρισμός Νομού σε ζώνη μη μεταλλαγμένων προϊόντων.
• Αποτροπή δημιουργίας ρυπογόνων δράσεων (Βάσοβα).

Αλιεία :
• Διεκδίκηση Σχολής Αλιείας στο ΤΕΙ Καβάλας.
• Συνεργασία με τους αλιείς για την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου.
• Δημιουργία υποδομών σε αλιευτικούς λιμένες με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων και των σκαφών τους, καθώς και την προώθηση της υγιεινής στα στάδια της διατήρησης, διακίνησης και εμπορίας των αλιευμάτων.
• Ανάπτυξη θαλάσσιων Ιχθυοκαλλιεργειών ανεξαρτήτως ειδών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.
• Συνεργασία με επιχειρηματίες για την ανάπτυξη του τομέα μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
• Νέα οριοθέτηση γραμμής αιγιαλού και παραλίας στη Θάσο.


Δάση – Ορυκτός Πλούτος:
• Δημιουργία Δασικών Πάρκων στο Παγγαίο.
• Στήριξη των δασεργατών και αξιοποίηση του δασικού μας πλούτου.
• Περιπατητικά δασικά μονοπάτια.
• Ανάπτυξη του οικοτουρισμού στις δασικές περιοχές.
• Παραγωγή και εμπορία αρωματικών φυτών (φλαμούρι, τσάι βουνού, ρίγανη κλπ.).
• Στήριξη των επιχειρήσεων εξόρυξης επεξεργασίας και εμπορίας σχιστόλιθων και μαρμάρου με παράλληλη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
• Ίδρυση Τεχνικής Σχολής Φυσικών Πετρωμάτων στην Ελευθερούπολη.


3. ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

Για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο Νομό Καβάλας προτείνουμε:

Για την Παιδεία :
• Μεταστέγαση σχολείων του Νομού όπου είναι δυνατόν σε κατάλληλους εκπαιδευτικούς χώρους.
• Περισσότερα ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία.
• Δημιουργία σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
• Οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές.
• Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους του Νομού.
• Βράβευση πρωτευόντων μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
• Φροντίδα για την δωρεάν μεταφορά των μαθητών και σε όλα τα ολοήμερα σχολεία, όπου χρειάζεται.
• Επέκταση και ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών.
• Στήριξη θεσμών ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών. Διορισμός ψυχολόγου σε κάθε σχολική μονάδα.
• Ίδρυση ειδικού σχολείου, (γυμνασίου – λυκείου), για τα παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.
• Αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Συνεργασία της Νομαρχίας με το γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ και απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε υπηρεσίες της Νομαρχίας.
• Δημιουργία υποδομών παιδείας στην Θάσο.
 Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Ίδρυση ΤΕΛ.
 Ίδρυση Τμήματος ΤΕΙ Τουριστικών Επαγγελμάτων.
 Επέκταση αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Λιμένα.
 Κατασκευή νέου Γυμνασίου στον Πρίνου
 Κατασκευή νηπιαγωγείου Παναγίας.

Για τον Πολιτισμό :
• Υποστήριξη και ενθάρρυνση του εθελοντικού κινήματος και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

• Αναβάθμιση του πολυχώρου πολιτισμού της Νομαρχίας και υποστήριξη για την αναβάθμιση παρόμοιων χώρων σε όλους τους Δήμους.
• Υποστήριξη του Συμποσίου Μεσογειακής Ποίησης σαν κάτι μοναδικό στον Ευρωπαϊκό χώρο.
• Ενίσχυση όλων των ήδη θεσμοθετημένων εκδηλώσεων που γίνονται στον Νομό.
• Δυναμική υποστήριξη των Φεστιβάλ Φιλίππων και Φεστιβάλ Θάσου για να αναδειχθούν ως ανεξάρτητες οργανώσεις πολιτιστικής ανάπτυξης παγκόσμιας εμβέλειας.
• Δημιουργία νέων εξειδικευμένων μουσείων σε όλη την έκταση του Νομού.
• Δημιουργία θεματικών πάρκων.
• Δημιουργία χώρου στέγασης σκακιστών.
• Παραγωγή και διακίνηση προϊόντων που εμπνέονται από την ελληνική ιστορία και παράδοση. Κατασκευή εκθετηρίου και πωλητηρίων τέτοιων προϊόντων.
• Πρόγραμμα ηλεκτρονικής πρόσβασης στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους μέσω αυτόματης προσωπικής και ομαδικής ξενάγησης.

Για τον Αθλητισμό :
• Κατασκευή μικρών γυμναστηρίων σε σχολικές μονάδες.
• Δημιουργία γηπέδων τένις στο Νομό.
• Προώθηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού που απευθύνονται στο παιδί, στη γυναίκα, στα άτομα με αναπηρία, στους ενήλικες.
• Στήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού.
• Δημιουργία αθλητικού κέντρου θαλάσσιων αθλημάτων.
• Κτήριο Άρσης Βαρών.
• Διοργανώσεις διεθνών τουρνουά σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες.
• Αθλητικό Κέντρο Παγγαίου.

4. ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Από τους τρεις Νομούς της Διευρυμένης ο Νομός Καβάλας έχει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της τουριστικής ανάπτυξης γιατί είναι ο πρώτος Νομός σε ολόκληρη την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε τουριστική υποδομή αλλά και σε προσέλκυση επισκεπτών από την υπόλοιπη Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Τόσο η παραθαλάσσια ηπειρωτική ζώνη του Νομού όσο και το πανέμορφο νησί της Θάσου αποτελούν πόλους έλξεις τουριστικής ανάπτυξης. Ακόμη κι ηπειρωτική ενδοχώρα του Νομού με τα πανέμορφα όρη και ορεινούς όγκους της αλλά και της παγκόσμιας σημασίας ιστορικός χώρος των Φιλίππων είναι χώροι που συνδέουν τόσο τις σύγχρονες μορφές του εναλλακτικού τουρισμού όσο και με την συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση σε θεματικό τουρισμό, θρησκευτικό και συνεδριακό τουρισμό.

Η παράταξή μας θα δώσει ιδιαίτερη σπουδή στην ανάπτυξη και ανάδειξη των σημαντικών πόρων τουριστικής ανάδειξης του Νομού. Αυτό θα γίνει όχι μόνο για να αυξηθεί η τουριστική υποδομή και η τουριστική κίνηση. Αυτό θα γίνει γιατί ο τουρισμός στην προσεγμένη, συστηματική, σύγχρονη και επιμελή του ανάπτυξη αναδεικνύει τις φυσικές ομορφιές, προστατεύει το περιβάλλον, εμπνέει την ανθρώπινη ψυχή.

Με άξονα μια σύγχρονη και οικονομικά ανθηρή τουριστική ανάπτυξη η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να συντονίσει όλους εκείνους του φορείς, παράγοντες, Δήμους, ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα για μια συντονισμένη προσπάθεια συστηματικής και αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού στον Νομό. Ο Νομάρχης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό των προσπαθειών αλλά κυρίως στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος προς τις ελληνικές και διεθνείς αγορές.

Οι προσπάθειές μας θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κατασπαταλούνται τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Οι συμμετοχή και προβολή σε διεθνείς και εθνικές εκθέσεις εάν δεν έχουν αποτελέσματα προσέλκυσης επισκεπτών αποτελούν ένα πανάκριβο, αναποτελεσματικό και άσχημο πανηγύρι αυτοπροβολής μιας ομάδας διοικητικών.

Οι προσπάθειές μας θα κινηθούν προς τους άξονες:

• Δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στους Φιλίππους με την πρόσκληση και συνεργασία ξένων αρχαιολογικών εταιρειών και διεθνών πανεπιστημίων
• Πρόσκληση αμερικανικών και δυτικοευρωπαϊκών πανεπιστημίων να δημιουργήσουν θερινά τμήματα (summer sessions) για τους φοιτητές τους (η δράση είχε αναπτυχθεί πριν από χρόνια με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης και είχε σημαντικά οφέλη. Ατόνησε και οι ευκαιρίες μεταφέρθηκαν σε άλλες περιοχές εξαιτίας της αδιαφορίας των αρμόδιων φορέων)
• Πρόσκληση διεθνών εκκλησιαστικών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη θρησκευτικού κέντρου τουρισμού στη Λυδία με επίκεντρο το προσκύνημα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου.
• Ανάπτυξη νέων ειδικών μορφών τουρισμού ( Θρησκευτικός, Αγροτουρισμός, Πολιτιστικός, Αθλητικός, Θεραπευτικός κλπ.)
• Θα υποστηρίξουμε μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές συμπράξεις την δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων την ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου Παγγαίου, την εκμετάλλευση του χώρου της Ηρακλείτσας με την δημιουργία του ενυδρείου και άλλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων, την δημιουργία αλλά και σύγχρονη λειτουργία και εκμετάλλευση Μαρίνων σε κατάλληλες περιοχές του Νομού.
• Ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού
• Προγράμματα Ολοκληρωμένης Τουριστικής Παρέμβασης

• Πρόγραμμα ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης της Θάσου
• Πρόγραμμα ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης Παγγαίου, Ορέων Λεκάνης, παραποτάμιου δάσους Νέστου.
• Πρόγραμμα ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης της παραθαλάσσιας ζώνης ολόκληρου του Νομού.
• Σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές θα γίνει μια προσπάθεια για τη σύνδεση των μικρών τουριστικών λιμανιών του Νομού (Κεραμωτή, Ν. Ηρακλείτσα, Ν. Πέραμος, Λιμενάρια, Λιμένας, κλπ.,) για σύνδεση με τα αντίστοιχα τουριστικά λιμάνια του Β. Αιγαίου σε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό σχέδιο προστιθέμενης αξίας με τίτλο «Οι Θαλάσσιοι Δρόμοι του Β. Αιγαίου». Θα ακολουθούμε τα θαλάσσια μονοπάτια της Αργοναυτικής Εκστρατείας, τα θαλάσσια μονοπάτια του Τρωικού Πολέμου και της Οδύσσειας. Πάντα με έναρξη και λήξη του ταξιδιού στα δικά μας λιμάνια.
• Τουριστική σύνδεση του λιμένα της Καβάλας με τα αντίστοιχα της Μ. Ασίας και αυτό της Κωνσταντινούπολης.
• Ανάπτυξη εξειδικευμένων παροχών σε τουριστικά κρουαζιερόπλοια.
• Δημιουργία μικρού αερολιμένα για τουριστική αξιοποίηση στη Θάσο.
• Τουριστική αξιοποίηση των λατομιών σιδήρου στη Θάσου κι αντίστοιχη αξιοποίηση στο «παλατάκι» των Λιμεναρίων.
• Ειδική μέριμνα για ανάπτυξη των πανέμορφων, πέτρινων χωριών της ορεινής Θάσου με ειδικά μονοπάτια περιπατητών και χώρους ανάπαυλας των επισκεπτών.
• Προσπάθεια προσέλκυσης Βορειοευρωπαίων συνταξιούχων για μόνιμη κατοικία στην όμορφη και καθαρή φύση του Νομού Καβάλας.
• Ανάπτυξη και ανάδειξη των λιμένων και μαρινών της περιοχής
• Περιπατικοί δρόμοι στα όμορφα ορεινά σημεία του Νομού.
• Ανάδειξη των μοναστηριών και προσκηνυμάτων των ηπειρωτικών του Νομού και της νήσου Θάσου σε συνδυασμένες ενέργειες διασυνοριακής συνεργασίας με τους ορθοδόξους πληθυσμούς της Βουλγαρίας, Σερβίας, κλπ.
• Μικρά αγροτουριστικά καταλύματα στις ορεινές περιοχές
• Μικρές αγροτουριστικές παραγωγικές μονάδες με συνδυασμένες υπηρεσίες για την προσέλκυση επισκεπτών
• Ανάπτυξη του σχολικού τουρισμού και οργανωμένες σχολικές εκδρομές προς την περιοχή μας.
• Ο Νομάρχης θα είναι ο συντονιστής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και προβολής μέσα από τα δίκτυα δευτέρου επιπέδου ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων που είναι πιο αποτελεσματικά από την κατασπατάληση πόρων για την έκδοσης υπεράριθμων πανάκριβων φυλλαδίων και τη συμμετοχή σε εκατοντάδες εκθέσεις που δεν έφεραν ούτε μισό τουρίστα στην περιοχή μας.
• Θα υποστηρίξουμε με την εκμετάλλευση της σύμπραξης των δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων:
o Την ανάπτυξη του χώρου γύρω από το χιονοδρομικό κέντρο Παγγαίου
o Την εκμετάλλευση του χώρου της Ηρακλείτσας με τη δημιουργία του ενυδρείου κι άλλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων
o Δημιουργία αλλά και σύγχρονη λειτουργία κι εκμετάλλευση Μαρίνας σε κατάλληλες περιοχές του Νομού
o Δημιουργία κι εκμετάλλευση γηπέδου γκολφ5. ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τρεις στόχοι έχουν ύψιστη προτεραιότητα στην 4η Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση :
• Καινοτομία.
• Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
• Προσβασιμότητα.

Ένας σημαντικός πόρος που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι ο πόρος JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) (Μεικτές Ευρωπαϊκές Πηγές για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις). Αναφέρουμε ενδεικτικά την πηγή χρηματοδότησης την οποία μελετάμε επιμελώς και είμαστε σε θέση να την εκμεταλλευτούμε άμεσα για να δείξουμε πως αυτά που προτείνουμε δεν είναι απλά εύσχημα λόγια, αλλά θέσεις, αξίες και δράσεις που μπορούμε άμεσα να υλοποιήσουμε διαθέτοντας τα κατάλληλα μέσα.

Ανταγωνιστικότητα :
• Νομαρχιακό σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης.
• Νομαρχιακό σχέδιο για την βιομηχανική και βιοτεχνική ανάπτυξη με ενεργό μηχανισμό υποστήριξης.

Τεχνολογία και Έρευνα :
• Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου και Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας, που παρέχουν σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, πέραν της τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης και χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών.
• Δημιουργία εξειδικευμένων και σύγχρονων μονάδων υποστήριξης της τεχνολογίας και έρευνας από τα Ευρωπαϊκά δίκτυα της EVCA, EURECA, και του πανευρωπαϊκού δικτύου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας «ΕΒΝ»

Ανθρώπινοι πόροι – στρατηγική του Γκέντεμπουργκ :
• Δημιουργία ομάδας στελεχών της Νομαρχίας για την εφαρμογή των νέων ευκαιριών που προσφέρονται για την τοπική ανάπτυξη μέσα από τη στρατηγική του Γκέντεμπουργκ που έχει στόχο την αναβάθμιση και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, (ΕΚΕ):
• Μια αξία με ιδιαίτερη σημασία που σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται ραγδαία και στο Νομό μας μένει ανεκμετάλλευτη. Ο Νομάρχης θα παίξει καθοριστικό ρόλο μεσολάβησης προς τον επιχειρηματικό ιστό του Νομού για να εξασφαλίσει, την συμμετοχή τους στην ΕΚΕ και αφετέρου για να υποστηρίξει την συμμετοχή της ΕΚΕ με ένα σχέδιο πολλαπλασιασμού των αποτελεσμάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και κατ΄επέκταση του εταιρικού κόσμου όπως υλοποιείται σε ένα σύγχρονο τόπο που πιστεύει στις ευρωπαϊκές αξίες.

Στρατηγική της Λισσαβώνας :
• Δημιουργία ομάδας στελεχών εμπλεκόμενων τμημάτων της Νομαρχίας για την εκμετάλλευση των μεγάλων και σημαντικών ευκαιριών που προσφέρονται κατά την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής της Λισσαβώνας στην τοπική επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την κυριαρχία στις θετικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την ανάδειξη του επιχειρηματικού ιστού σε σύγχρονες μορφές παραγωγής και παροχής υπηρεσιών
• Η ομάδα στελεχών δεν θα έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αφού της γίνει εξειδικευμένη κατάρτιση για τα εργαλεία και μεθόδους που υπάρχουν διαθέσιμα για την ανάπτυξη της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, θα έχει ουσιαστικό παρεμβατικό ρόλο για την εφαρμογή του στις τοπικές επιχειρήσεις.

Διεθνοποίηση :
• Το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) θα γίνει η αιχμή της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Ο Νομάρχης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα στο Νομό. Ο Νομάρχης θα γίνει ο άμεσος και πλέον αποτελεσματικός πρέσβης του Νομού σε Έλληνες και ξένους επενδυτές. Χωρίς τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο Νομός. Το ΚΥΕ από ένα γραφείο υποτυπώδους ενημέρωσης θα μεταμορφωθεί σε ένα στρατηγείο εξωστρέφειας για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας στο Νομό και ένα ουσιαστικό εργαλείο υποστήριξης της επιχειρηματικής δομής στο Νομό.

Κατάκτηση Αγορών – Εμπόριο :
• Ο Νομάρχης θα είναι η κινητήριος δύναμη εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας και ο πρέσβης της επιχειρηματικότητας του Νομού στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά.
• Στρατηγικός σχεδιασμός για την προβολή, την εμπορικότητα, και την κατάκτηση της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς των τοπικών προϊόντων.
• Υποστήριξη της δυνατότητας των εμπορικών επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν στις νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να αξιοποιήσουν τις προοπτικές του διασυνοριακού και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Διασυνοριακή συνεργασία:
• Στρατηγικός σχεδιασμός για την θέση του Νομού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Παραευξείνια περιοχή.
• Ο Νομός μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο και ισχυρό κέντρο συντονισμένης διαχείρισης υποστήριξης υπηρεσιών « Logistics» για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για να το πετύχουμε αυτό η Νομαρχία θα πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο στο συντονισμό και υποστήριξη όλων των άλλων φορέων που εμπλέκονται σε μια τέτοια προσπάθεια.

6. ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ)

Κυρίαρχη προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας είναι η περιφερειακή ανάπτυξη για την οποία θα διατεθούν απεριόριστοι πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση εάν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή εκμετάλλευσης, ο δυναμικός σύγχρονος πρωτοπόρος και καινοτόμος σχεδιασμός, και το ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό που να εμπνέει εμπιστοσύνη και ικανότητα.

Μελετήσαμε συστηματικά και είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να εκμεταλλευτούμε ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχει τεθεί σε ενεργοποίηση και ήδη θα ξεκινήσει σύντομα να χρηματοδοτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις ανάπτυξης. Πρόκειται για το JESSICA (joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) ή (Μεικτό Ευρωπαϊκό Σχέδιο Υποστήριξης για Διαρκείς Επενδύσεις στις Αστικές Περιοχές)

Η παρέμβαση της Νομαρχίας θα είναι ουσιαστική στους τομείς :

Οδικοί Άξονες :

• Επαναχάραξη και υλοποίηση του οδικού άξονα Εξοχή – Δράμα – Καβάλα.
• Συνεργασία για την σύνδεση των οδικών αξόνων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα που διέρχονται από τις βαλκανικές χώρες.
• Κατασκευή - επέκταση – επισκευή μικρότερων οδικών έργων, τόσο για την παράκαμψη πόλεων – κωμοπόλεων και οικισμών, όσο και για την μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.

Θαλάσσιοι Δρόμοι :
• Ολοκλήρωση των έργων κατασκευής και των αναγκαίων υποδομών του Νέου Λιμανιού Καβάλας.
• Ολοκλήρωση της κατασκευής του λιμανιού στον Πρίνο.
• Σύνδεση του Νέου Λιμένα με τα νησιά του Αιγαίου και τα λιμάνια της Νοτιανατολικής Ευρώπης και Β. Αφρικής, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις καινούργιες απαιτήσεις της διεθνούς επιβατικής και εμπορικής ναυτιλίας.

Σιδηροδρομικές συνδέσεις :
• Σύνδεση με Σιδηροδρομικό δίκτυο του Νέου Λιμένα της Καβάλας με τους Τοξότες.
• Θα υποστηρίξουμε με την εκμετάλλευση των δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων
 Τη δημιουργία ενός ελαφρού σιδηροδρομικού δικτύου σύνδεσης οικιστικών αξόνων Χρυσούπολη – Καβάλα – Ελευθερούπολη και Καβάλα – Φιλίππους – Δράμα.

Αεροδρόμιο :
• Εμπορευματικός Σταθμός (Cargo) για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων με σκοπό την μείωση του κόστους εμπορίας και διακίνησης
• Αύξηση των πτήσεων τσάρτερ με διερεύνηση των νέων τουριστικών αγορών ( χώρες Αν. Ευρώπης).
• Σύνδεση Αεροδρομίου με άλλους προορισμούς στην Ελλάδα.

Φυσικό Αέριο :
• Ενισχύουμε την είσοδο του αερίου στο Νομό με την ανάπτυξη υποδομών, δίνοντας έμφαση στις διασυνδέσεις και την γεωγραφική εξάπλωση του δικτύου.

Διαχείριση Απορριμμάτων :
• Ορθολογική διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων, (ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα, αυτοκίνητα στο τέλος του κύκλου ζωής, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, μπαταρίες, ελαστικά, υλικά εκσκαφών και κατεδάφισης κλπ).

Ευρυζωνικά δίκτυα :
• Ανάπτυξη δικτύου πληροφορικής, σύνδεση του με άλλα εθνικά και διεθνή δίκτυα.
• Ανάπτυξη μέσων πληροφόρησης πολιτών.
• Παροχή υπηρεσιών νέων μορφών εργασίας (τηλεεργασίας).
• Ανάπτυξη συστημάτων δια βίου εκπαίδευσης μέσα από τον ιστοχώρο.
• Δυνατότητα κοινωνικής αξιοποίησης των ευρυζωνικών δικτύων με δράσεις υποστήριξης σε απομακρυσμένες περιοχές, (ορεινής – νησιωτικής ζώνης).
• Ασύρματα δίκτυα δημόσιας πρόσβασης.
• Δημιουργία GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) στο Νομό.
• Χάρτης χωροτακτικής οργάνωσης του Νομού.
• Διαχείριση παράκτιας ζώνης (Costal Zone Management).

Αν και θεωρείται πως μερικοί από τους παραπάνω τομείς είναι εκτός των αρμοδιοτήτων του Νομάρχη, εμείς θα παίξουμε ουσιαστικό παρεμβατικό ρόλο υποστηρίζοντας τους αρμόδιους φορείς, γιατί πιστεύουμε πως η ανάπτυξη του Νομού θα γίνει μέσα από μια δυναμική και παρεμβατική συνεργασία.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα παίξει δυναμικό και ουσιαστικό ρόλο στον συγχρονισμό όλων των προσπαθειών ανάδειξης της χωροτακτικής αξιοποίησης, αλλά κυρίως της αρχιτεκτονικής ανάδειξης όλων των παρεμβάσεων που γίνονται στο Νομού. Από ένα απλό σιντριβάνι που κάνει ένας δήμος, σε μια νέα εργοστασιακή μονάδα που δημιουργεί ένας επενδυτής. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μπορεί κάλλιστα με δική της πρωτοβουλία μέσα από εξειδικευμένες παρεμβάσεις, (βραβεύσεις αρχιτεκτονικών σχεδίων, ενθάρρυνση, επιμόρφωση των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, έκφραση ουσιαστικής γνώμης για τα ρυθμιστικά σχέδια και σχεδιασμό μετά την ενεργοποίηση των τοπικών κι όχι μόνο αρχιτεκτόνων, κλπ.) να παίξει ουσιαστικά σωτήριο παρεμβατικό ρόλο.

7. ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση της Καβάλας θα αναπτύξει δομές και δράσεις εξωστρέφειας που είναι ιδιαίτερα απαραίτητες στο διεθνές παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε. Θα αναπτύξουμε τις δυνατότητες του Νομού στα διεθνή μέτρα και δεν θα κοιτάμε τις εξελίξεις από μακριά κι ανήμποροι.

Θα δημιουργηθεί εξειδικευμένη ομάδα σχεδιασμού μελλοντικών εξελίξεων με επικεφαλής το Νομάρχη και με αντικαταστάτη που θα είχε πλήρη εξουσιοδότηση να τον εκπροσωπεί που θα συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη.

Με την ευελιξία και τη συστηματική κι επίμονη ενασχόληση, που θα έχει η ομάδα, θα εκμεταλλευτούμε τις καινοτόμες δράσεις, τις νέες τεχνολογίες και τις νέες δυνατότητες που συνεχώς γεννιούνται και καθημερινά αλλάζουν τον κόσμο μας. Δεν θα μένουμε τελευταίοι, έξω από τη σύγχρονη ζωή, μακριά από τις εξελίξεις, φτωχοί σε ιδέες. Θα είμαστε συνεχώς ενεργοί και μέσα στους νέους ορίζοντες που δημιουργούνται και προσφέρονται.

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: