Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ....ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΚΑΡΦΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ,Ο,ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ...ΘΑΥΜΑΤΑ!!!

Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ.Σταμάτη,στα εγκαίνεια του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Φιλίππων,καθώς και η τελευταίες του συνεχείς δηλώσεις για την έναρξη των έργων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρειά μας,με έβαλε σε σκέψεις...Μια απλή ματιά στις προσκλησεις ενδιαφέροντος της Περιφέρειάς μας,θα κάνει και τους πιο αφελείς να καταλάβουν την συμπαιγνία που γίνεται σε συνεργασία με τον Νομάρχη Καβάλας, ώστε.....
έργα που έχουν τελειώσει,εγκαινιαστεί και παραδοθεί,μετά βαίων και κλάδων,υποτίθεται ότι τώρα θα προταθούν,θα ενταχθούν.θα δημοπρατηθούν,θα παραδοθούν και θα εγκαινιαστούν!!!!ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ,ΑΛΛΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΗΔΗ!!! ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΔΥΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝΟΥ..

Τρίτη, 05 Μαϊ 2009


ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Κωδ. 75): ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» για τον κωδικό προτεραιότητας 75 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Ειδικότερα οι προτάσεις στο πλαίσιο της παραπάνω κατηγορίας πράξεων θα περιλαμβάνουν τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ:
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΡΝΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων :

«Υποδομές Πρωτοβάθμιας (Προσχολικής – Δημοτικής) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με δυνητικό δικαιούχο
το Ν.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.000.000€.

Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων με έναρξη την 04/05/2009 και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στη διεύθυνση: Ηροδότου 28, 69100 Κομοτηνή, τις ώρες 9:00 - 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις κ.κ. Λ.Κασάπη / Χ. Αγγελίνα, τηλέφωνο 25313-52328 / 25313-52326 , e-mail: lkasapi@mou.gr , hariniko@mou.gr .


Δεν υπάρχουν σχόλια: