Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2): ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΣΩΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ.

Η δέσμευση του Γεωργίου Παπανδρέου στις προγραμματικές δηλώσεις ,της νέας κυβέρνησης για θέμα αυτό, καθώς και οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, Γιάννη Ραγκούση, το επαναφέρουν αυτόματα στην ατζέντα των μεγάλων παρεμβάσεων που μπορούν ν’ αλλάξουν το διοικητικό μοντέλο της χώρας, προς όφελος των πολιτών.
Η Διοικητική Μεταρρύθμιση προβάλλει πλέον ως κοινή πεποίθηση, ότι αποτελεί μονόδρομο για την πορεία της χώρας μας, στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Υπάρχει ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός ότι σ΄ αυτήν την αναγκαιότητα της διοικητικής μεταρρύθμισης, όλες σχεδόν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου συμφωνούν. Οι επιμέρους διαφοροποιήσεις δεν αναιρούν την βασική κυρίαρχη τοποθέτησή τους υπέρ της. Αντίθετα εμπλουτίζουν το όλο εγχείρημα με ιδέες, ώστε να το καταστήσουν λειτουργικό, αποτελεσματικό προς όφελος των πολιτών. Αυτό έχει σαν στόχο και η παρέμβαση-πρότασή, που είχε κατατεθεί σαν ιδέα στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ για την Διοικητική Μεταρρύθμιση από τις 30 Αυγούστου του 2008, στην Καβάλα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετά την μεταπολίτευση υπάρχει η θέσπιση σειράς νομοθετημάτων με στόχο πάντα την καλύτερη λειτουργία του συστήματος διοίκησης της χώρας. Πολλά απ΄αυτά αν και περιείχαν αρκετά θετικά στοιχεία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, αφού προέβλεπαν κυρίως μόνο αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους πόρους αδικώντας την όλη προσπάθεια..
Στη σημερινή πραγματικότητα τα ουσιαστικά ζητούμενα πλέον είναι:
α)Το αποκεντρωμένο, επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος.
β)Το Αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο, με αιρετό Περιφερειάρχη.
γ) Οι Ισχυροί Δήμοι με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
δ)Η Φορολογική αποκέντρωση.

Έχοντας σαν μεγάλο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών πιστεύω ότι:

Πρέπει να προχωρήσουν οι αναγκαίες αναθεωρήσεις του συντάγματος αναφορικά με την συνταγματική κατοχύρωση των θεσμών της αυτοδιοίκησης, της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης των συνταγματικών επιταγών για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

Είναι χωρίς ουσία η συζήτηση για τη δημιουργία μεγαλύτερων δήμων με βάση τους υπάρχοντες και μελλοντικούς πολιτικούς συσχετισμούς.

Είναι αδιανόητη η διατήρηση του θεσμού με αυτά τα χαρακτηριστικά και δεδομένα, έχοντας σαν μοναδική αλλαγή το γεωγραφικό και πληθυσμιακό μέγεθος. Είναι το τέλειο άλλοθι για την αποφυγή μιας συνολικής μεταρρύθμισης όλων των δομών του κράτους.

Δεν θα έχει καμία αξία η μετεξέλιξη του θεσμού, χωρίς την ανάλογη, παράλληλη φορολογική αποκέντρωση, με όρους αυτοδιοίκησης και υπέρ της αυτοδιοίκησης.

Είναι απαραίτητη η παράλληλη γενναία αλλαγή των βασικών κανόνων του δημόσιου λογιστικού, προκειμένου να κατοχυρωθεί η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με επιβεβλημένη την θωράκιση απέναντι στη σκοπιμότητας της κεντρικής διοίκησης που με υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου και την νομολογία του ελεγκτικού συνεδρίου, θέλει να ελέγχει τα πάντα.

Πρέπει να σχεδιαστεί η συνολική νέα «οργανωτική δομή».

Τέλος πρέπει να αποτραπεί η προσθήκη επιπλέον παραγόντων και προϋποθέσεων, που θα κάνουν ακόμη δυσκολότερη την συμμετοχή των Ο.Τ.Α., κυρίως του Α βαθμού στο Ε.Σ.Π.Α.
Ενόψει της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης είναι ανάγκη να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Επιτυχία του όλου εγχειρήματος μπορεί να υπάρξει μόνο με την απαραίτητη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. Οι πολίτες τους οποίους πρωτίστως αφορά, αν δεν πεισθούν για την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης και ότι αυτή γίνεται για τους ίδιους και όχι για τα στελέχη, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Αυτό πρέπει να γίνει με σωστή ενημέρωση και με επιχειρήματα, που θα απαντούν στα αγωνιώδη ερωτηματικά μεγάλης μερίδας του λαού αναφορικά με το γιατί, το πώς και με ποιο τρόπο πρέπει να προχωρήσει η χώρα στην διοικητική μεταρρύθμιση. Καμιά πρωτοβουλία αυτού του μεγέθους και αυτής της στρατηγικής σημασίας δεν μπορεί να υλοποιηθεί με επιβολή άνωθεν, εάν αυτοί για τους οποίους γίνεται αντιδρούν. Η σωστή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών η διαβούλευση με όλους τους θεσμικούς φορείς, θα βοηθήσει, τους πάντες να αποφασίσουν με πλήρη συνείδηση και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το μέλλον αυτού του τόπου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Έχοντας σαν δεδομένη την ομοφωνία όλων των πλευρών, σε ότι αφορά τον Β βαθμό αυτοδιοίκησης, η πρόταση δεν μπορεί να είναι διαφορετική από:
Την αιρετή περιφέρεια με αιρετό περιφερειάρχη εκλεγμένο άμεσα από τον λαό. Είναι τόσο προφανή τα υπέρ αυτής της άποψης επιχειρήματα, που πιστεύω πως δεν χρειάζεται καμιά επιπλέον ανάλυση και αιτιολόγηση. Αυτό αφορά αυτούς που πραγματικά μιλούν για αυτοδιοίκηση.
Σε ότι αφορά τον Α! βαθμό, πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της μελέτης, των σημερινών δεδομένων, ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν συστατικά για την μεγαλύτερη επιτυχία του όλου εγχειρήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ωφέλειες των πολιτών από τα υπάρχοντα σχήματα. Δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στον Α βαθμό αφού: Η αυτοτέλεια και κυρίως η αυτοδυναμία των ΟΤΑ θα πρέπει να είναι το δεδομένο και η βάση του νέου αυτοδιοικητικού οικοδομήματος, ώστε να μπορέσουν αποτελεσματικά να επιτελέσουν το θεσμικό τους ρόλο στην υπηρεσία των τοπικών κοινωνιών.


ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ…..
Απαραίτητο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι η θεσμική κατοχύρωση και διασφάλιση του ρόλου και της λειτουργίας των υφιστάμενων Καποδιστριακών Δήμων με στόχο πάντα την αντιμετώπιση και την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαφωνώ με την δημιουργία λιγότερων και ισχυρότερων Ο.Τ.Α., αλλά το στηρίζω στην λογική ότι κάτι ανάλογο προωθείται και στο Β! βαθμό αυτοδιοίκησης, όπου οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παραμένουν σαν διοικητικές οντότητες, παρά την δημιουργία της Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας
Οι υπάρχοντες σήμερα Καποδιστριακοί Δήμοι αν αξιοποιηθούν ως εργαλεία για την άσκηση παρεμβατικής πολιτικής στο επίπεδο της καθημερινότητας του πολίτη, που πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της αμεσότητας και της αποτελεσματικότητας, τότε τα μεγάλα αυτοδιοικητικά σχήματα που θα προκύψουν, θα μπορέσουν να επιτελέσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τον ρόλο τους. Λαμβάνοντας σαν δεδομένο τον υποβαθμισμένο ρόλο των Τοπικών Συμβουλίων, στην υπάρχουσα κατάσταση, προβάλλει σαν επιτακτική ανάγκη η πρότασή μου.
Η διοικητική μεταρρύθμιση με συνενώσεις που στοχεύει σε ισχυρά αυτοδιοικητικά σχήματα με αρμοδιότητες και πόρους, πρέπει συγχρόνως να δίνει τις δυνατότητες, οι νέοι Ο.Τ.Α., να μπορούν να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να υλοποιούν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και παράλληλα να παρεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
….ΣΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ Ο.Τ.Α.
Οι μεγαλύτερες επιφυλάξεις και οι πιο έντονοι προβληματισμοί που επενδύονται πολλές φορές και με δικαιολογημένα τοπικιστικά χαρακτηριστικά, αφορούν το θέμα της συνένωσης των ΟΤΑ α΄ βαθμού. Η πρότασή μου είναι κατ’αρχήν το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί να ονομασθεί «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ………………*ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ………………*»(αφορά την ευρύτερη περιοχή που λειτουργούν οι υπάρχοντες Δήμοι).Τα συστατικά στοιχεία τους θα είναι οι υφιστάμενοι Καποδιστριακοί Δήμοι.
Οι υπάρχοντες Δήμοι διατηρούνται ως οργανικές διοικητικές οντότητες για την διευκόλυνση του έργου του νέου διευρυμένου ΟΤΑ με κύρια αποστολή την αντιμετώπιση της καθημερινότητας των πολιτών. Η ονομασία παραμένει όπως είναι σήμερα (π.χ. Δήμος Πιερέων). Οι Δήμοι αυτοί διοικούνται από Συμβούλιο ο αριθμός των μελών του οποίου εξαρτάται ανάλογα με τον πληθυσμό και είναι σαφώς μικρότερος από τον σημερινό. Κύριες αρμοδιότητές του, η αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής (ύδρευση- αποχέτευση- καθαριότητα- πράσινο, κλπ). Διαχειρίζεται, όπως ισχύει και νομικά, τα κονδύλια που δικαιούνται οι κάτοικοι από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ, όπως επίσης και την όποια δημοτική περιουσία υπάρχει στους σημερινούς Δήμους.
Ο νέος διευρυμένος ΟΤΑ αποκτά ενιαίες οργανωμένες και συγκροτημένες υπηρεσίες προγραμματισμού, σχεδιασμού και ανάπτυξης, οικονομική, τεχνική υπηρεσία με την συνένωση αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση των ήδη υπαρχόντων. Αποκτά έτσι όλες τις προϋποθέσεις να έχει την ευθύνη για τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, τη χάραξη και την υλοποίηση της γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Όλα αυτά πάντα με την προϋπόθεση των όρων που έχουν προαναφερθεί.
ΕΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ;
Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει την χρυσή τομή στο εγχείρημα των συνενώσεων των Δήμων για πολλούς λόγους όπως:
1) Κατ’αρχήν αμβλύνονται ή μπορούν να ξεπεραστούν εντελώς, οι αντιθέσεις και οι αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, που πολλές φορές έχουν ισχυρά και λογικά επιχειρήματα, τα οποία αν υπάρξουν μπορεί να δημιουργήσουν αξεπέραστα προβλήματα στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης
2)Διασφαλίζεται το σημερινό επίπεδο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της καθημερινότητας προς τους πολίτες στα πλαίσια των σημερινών Δήμων και παράλληλα δίνεται η προοπτική και η δυνατότητα για περαιτέρω βελτιώσεις, μέσα από το νέο σχήμα.
3)Συγχρόνως επιτυγχάνεται ο μεγάλος στόχος που είναι η δημιουργία ισχυρών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ ικανών να παίξουν ενισχυμένο και σημαντικό ρόλο στη νέα εθνική και κυρίως ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Με δεδομένη την στελεχιακή, διαχειριστική επάρκεια στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των αυξημένων απαιτήσεων, θα έχουν και την απαραίτητη λειτουργική δυνατότητα της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων, που είναι και το κυρίως ζητούμενο.
4)Πιστεύω ότι με αυτό το σχήμα που προτείνουμε είναι πλέον βέβαιο, ότι σταδιακά θα υπάρξει μεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, όπως έγινε και στον «Α Καποδίστρια». Είναι πολλά τα παραδείγματα όπου τοπικές κοινωνίες ξεπέρασαν «διαφορές» και «αντιλήψεις», συνεργαζόμενες αρμονικά με πολλαπλά οφέλη. Η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας έτσι θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και συναίνεση σε επίπεδο λαϊκής βάσης.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ….
Η διοικητική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η χώρα, δεν είναι απλά θέμα αριθμητικών και οικονομικών δεδομένων, είναι θέμα κυρίως συνεννόησης, συναίνεσης και σωστού σχεδιασμού με προοπτική και όραμα. Η πρότασή πιστεύω ότι λαμβάνει υπόψη δεδομένα, ανησυχίες, ιδιαιτερότητες, αλλά κυρίως προοπτικές που ανοίγονται. Εκεί στοχεύουμε προσπαθώντας να ξεπεράσουμε εμπόδια υπαρκτά η θεωρητικά ώστε η διοικητική μεταρρύθμιση να αποβεί υπέρ των πολιτών και όχι της πολιτικής και των πολιτικών προσώπων. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για την χώρα και ίσως δεν υπάρξει και άλλη στο εγγύς μέλλον. ’Όλοι πρέπει να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα απέναντι σ΄αυτή την μεγάλη πρόκληση, που θα επηρεάσει καταλυτικά το μέλλον του τόπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: