Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

ΠΕΡΙ "ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ" ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Η προσπάθεια του Νομάρχη Καβάλας,με συνεχείς συνεντεύξεις και δηλώσεις,να περάσει στην τοπική κοινωνία ότι κινδυνεύουν άμεσα με απένταξη από το ΕΣΠΑ, έργα σχολικής στέγης,αλλά και όσα έργα,εντάχθηκαν μέχρι τις 2-10-2009,έχει ένα και μόνο σκοπό.Είναι το σωσίβιο με το οποίο προσπαθεί να επιστρέψει και πάλι ,μετά από 5,5 χρόνια,στην γνωστή του "μαχητικότητα",όπως πρίν από το 2004.Τον καλωσορίζω και του εύχομαι καλή θητεία,που θα είναι πάντως σύντομη, στον ρόλο του μια και έχει την εμπειρία και μπορεί να τον παίξει πολύ καλά.
Σε ότι αφορά την ουσία, άλλο απένταξη,όπως ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ(αλήθεια που ήταν τότε ο διαμαρτυρόμενος σήμερα Νομάρχης;)και άλλο ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...Είναι δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα.Στην απένταξη χάσαμε οριστικά το έργο της Περιμετρικής οδού της Καβάλας, από το Γ Κ.Π.Σ.,λόγω ενδοτικότητας ή ανικανότητας,ενώ τώρα απλά ελέγχεται αν είναι συμβατή με τις κοινοτικές οδηγίες και τους κανόνες της Ε.Ε. περί εντάξεων έργων,η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε...

Θα ήταν αδιανόητο να έχουμε αντίρρηση να εκτελεστούν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα στο νομό μας και να μην επαινέσουμε,αν και είναι αυτονόητο ότι έτσι πρέπει να γίνεται,την ετοιμότητα που έδειξε η Διοίκηση της Νομαρχίας στην κατάθεση προτάσεων για έργα προς ένταξη.
Άν όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει σύμφωνα με το γράμμα του νόμου,τους κανόνες και τις οδηγίες της Ε.Ε.,ποιός ο λόγος της ανησυχίας για απένταξη καιτης δημιουργίας εντυπώσεων;
Εδώ τώρα αρχίζουν τα ερωτήματα και ζητούνται απαντήσεις...ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ...

5η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης
Παρασκευή, 13 Φεβ 2009
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:
« ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» για τον κωδικό προτεραιότητας 75 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας, ο οποίος είναι: Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων :

«Υποδομές Πρωτοβάθμιας (Προσχολικής-Δημοτικής) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με δυνητικούς δικαιούχους
την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. / Β΄ θμια Αυτοδιοίκηση Περιφέρειας Α.Μ.Θ./ Α΄ θμια Αυτοδιοίκηση Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 18.000.000€.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 07/09/2009 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Διενεργείται περιοδική συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο ίδιο τρίμηνο προτάσεων, με έναρξη του τριμήνου την 07/09/2009 και λήξη την 07/12/2009. Η αξιολόγηση αρχίζει την 15η ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης του τριμήνου και ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στη διεύθυνση: Ηροδότου 28, 69100 Κομοτηνή, τις ώρες 9:00 - 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.....
ΑΥΤΟ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ..

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης 5:
* Αναπροσαρμογή διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης πρόσκλησης και έναρξη νέου κύκλου υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων (4 Αυγ 2009)
* Έναρξη 2ου κύκλου αξιολόγησης προτάσεων (22 Σεπ 2009)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η ανοιχτή πρόσκληση προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων από 7-9-2009 μέχρι9-12-2009.
Αναφέρει,ότι ακολουθεί ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ από τις 15-1-2010 και διαρκείας 2 μηνών.
Αναφέρει ότι υποβάλλονται προτάσεις,μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα,μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση,δημόσιας δαπάνης.(ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΑΦΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ 10,5 εκατομμύρια €,ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ εναπομείναντα 18 εκατομμύρια € από τα αρχικά 30 του Μέτρου.)
Η αξιολόγηση των προτάσεων που άρχισε στις 23-9-2009 με απόφαση του κ.Σταμάτη ήταν διάρκειας μόλις 8 ημερών,όταν σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση θα ήταν διάρκειας 60 ημερών.
Ορισμένα έργα έχουν αποκτήσει ανάδοχο κατασκευής,πολύ πριν ενταχθούν!!!
ΕΡΩΤΗΜΑTA
Είχε εδώ στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα ο κ.Σταμάτης να τροποποιήσει τους όρους και τα χρονικά όρια της πρόσκλησης;
Όλες αυτές οι ενέργειες είναι συμβατές και σύννομες με τις οδηγίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Επιφέρουν κυρώσεις και διάφορες συνέπειες, με κίνδυνο ακόμη και απένταξη των έργων,σε περίπτωση ελέγχου ή προσφυγής από δυνητικό δικαιούχο, που είχε δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις και δεν πρόλαβε,στο χρονικό διάστημα ,που αρχικά προβλεπόταν;
Αποτελούν όλα αυτά "μαχαιριά" στην αξιοπιστία της χώρας μας,όταν είμαστε ήδη το μαύρο πρόβατο της Ε.Ε. και δεν βοηθάει στην αναβάθμιση της αξιοπιστίας μας;
ΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ,ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ..ΤΟΤΕ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: