Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχουμε φτάσει πλέον στην πιο κρίσιμη περίοδο, σε ότι αφορά στο μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με τις προτάσεις μας θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο που δεν πρέπει απλά να συνενώνει τους νομούς και τους Δήμους της χώρας, αλλά και να δημιουργεί την νέα αναπτυξιακή προοπτική, κάνοντας παράλληλα και το βήμα για την πραγματική αλλαγή ρόλων μεταξύ της περιφέρειας και της κεντρικής διοίκησης.
Αν θέλουμε να θεμελιώσουμε το σύγχρονο κράτος που προσδοκούμε ,πρέπει να ξεπεράσουμε τώρα και για πάντα τους δογματισμούς, τις μικροπολιτικές και τις αποφάσεις παντός τύπου «κλειστών συσκέψεων>>
H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τη χώρα, στην κατεύθυνση μιας νέας αποκεντρωμένης διοικητικής αρχής, απολύτως αναγκαίας στις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
Ο όρος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» έχει να κάνει με τη ριζική αλλαγή των δομών του Κράτους και την μετεξέλιξη της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.
Η Διοικητική Μεταρρύθμιση είναι ένα συνολικό πρόγραμμα μέτρων πολιτικής που περιλαμβάνει, χωροθετήσεις, ρυθμίσεις, ενέργειες αλλά κυρίως έργα που θα οδηγήσουν σε ισχυρούς Δήμους και αιρετές Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες,
Συμπεριλαμβάνοντας στις ρυθμίσεις και την γενική φορολογική μεταρρύθμιση ,προσδοκούμε να κάνει παρεμβάσεις-τομές, όπως:
Στο προσδιορισμό του ρόλου της κεντρικής διοίκησης (κράτος –στρατηγείο)που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διοικητική αποκέντρωση
Στον σαφέστατο προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των αυτοδιοικητικών θεσμών και επίσης των πόρων, έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού προς όφελος των πολιτών)
Στην άρση των ενδοπεριφερειακών και περιφερειακών ανισοτήτων

Στη απόλυτη διασφάλιση της εποπτείας των πράξεων από ανεξάρτητη αρχή που θα ελέγχει την νομιμότητα και όχι την σκοπιμότητα.
Στη διασφάλιση του αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου και της Αιρετής Περιφέρειας, μέσω (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Τομεακών προγραμμάτων, Δημοσίων επενδύσεων), δίνοντας έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία του καταναλωτή.
Στο δημοκρατικό προγραμματισμό και την εμβάθυνση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα άσκησης της διοίκησης και με τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.
Στη δημιουργία Ταμείου Σύγκλισης Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων για άμβλυνση Περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων.
Στη σύσταση νέων οργανισμών διάρθρωσης και λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων.
Στη συνέργεια όλων για το θέμα των εργαζομένων μέσα από τη Δημιουργία Χάρτας ανθρώπινου δυναμικού.
Στη σύνταξη Κώδικα Περιφερειακών και Δημοτικών Αυτοδιοικήσεων.
Στη σύσταση Χάρτας περιουσιακών στοιχείων».
Η συνένωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε 13 περιφερειακά σχήματα , θεωρούμε ότι είναι αποδεκτή αλλά και τεκμηριωμένη.
Συμφωνούμε με την νέα Διοικητική δομή του Κράτους που διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα, με δύο ισχυρούς, οικονομικά αυτοδύναμους, ανεξάρτητους και με δημοκρατική νομιμοποίηση θεσμούς .
Την αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (Β’ Βαθμός) και
τον ισχυρό Δήμο (Α’ Βαθμός).
Ο ισχυρός Δήμος αποτελεί το κύτταρο της Δημοκρατίας και το θεμέλιο της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Ο τρόπος καθορισμού της τελικής μορφής των Νέων Δημοτικών Αυτοδιοικήσεων που αφορούν τα γεωγραφικά τους όρια (με ιδιαίτερη μέριμνα για το νησιωτικό, ορεινό και δυσπρόσιτο χώρο) θα πρέπει να προσδιοριστούν μέσα από διάλογο με την ΚΕΔΚΕ και τις τοπικές κοινωνίες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων όπως έχουν όλοι αποδεχθεί και είναι
Γεωγραφικά, Πληθυσμιακά, Αναπτυξιακά, Οικονομικά, Κοινωνικά, καθώς και Πολιτισμικά και Ιστορικά.
Από την στιγμή που η θέση της κυβέρνησης μιλάει για συνδιαμόρφωση του τελικού νομοσχεδίου και ψήφισή του μετά από συμφωνία με την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ, τα πράγματα φαίνονται να παίρνουν τον δρόμο τους.
Στο τελευταίο συνέδριο της ΕΝΑΕ άσχετα αν κάποιοι είδαν το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο, ο κύβος ερίφη και η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ν.Ε.ΠΑΣΟΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
Στην Ν.Ε.ΠΑΣΟΚ Καβάλας, οι διαδικασίες διαβούλευσης ξεκίνησαν με την παρουσία του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Όθωνα και στη συνέχεια με συνεδρίαση της Διερυμένης Ν.Ε. Ορίστηκε ειδική επιτροπή διαβούλευσης που μετά από τρεις συνεδριάσεις, ολοκλήρωσε την εισήγησή της. Έγιναν δυο κύκλοι διαβούλευσης με αυτοδιοικητικά στελέχη και εκπροσώπους φορέων. Χωρίς να διεκδικούμε την πρωτοπορία, καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας και τις προτάσεις μας για να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα εξ αρχής για το που βαδίζουμε..
Θέλουμε μια αυτοδιοίκηση δημιουργική, η οποία θα είναι εξωστρεφής και αποδοτική για τους πολίτες, στήριγμα της δημοκρατίας και της αξιοκρατίας.
Θέλουμε μία αυτοδιοίκηση η οποία θα είναι ισχυρή και θα παλεύει στο πλευρό του πολίτη για τα προβλήματα της καθημερινότητας, που θα απελευθερώνει και θα οδηγεί παραγωγικές δυνάμεις, που θα συμβάλει στον κοινό εθνικό στόχο, επιτέλους να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες μας δυνατότητές.
Θέλουμε έναν «Καλλικράτη» που πρέπει να μετατρέψει τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση σε ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη είναι το τελικό ζητούμενο, από την όλη διαδικασία γιατί από την ανάπτυξη θα κριθεί το μέλλον μας.
Για να πετύχει όμως η Διοικητική Μεταρρύθμιση και για να εξυπηρετήσει το μεγάλο στόχο, πρέπει άμεσα να προσδιοριστούν το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων και να γίνει συγκεκριμένο, το περιεχόμενο και το ύψος των πόρων.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:
Να μεταφερθούν από την υπάρχουσα Περιφέρεια που αντιπροσωπεύει το κράτος, στην Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση:
Ο σχεδιασμός ανάπτυξης,
Όλα τα θέματα των δημοσίων έργων,
Όλα τα θέματα υγείας και πρόνοιας,
Όλα τα θέματα πολιτικής προστασίας.
Αρμοδιότητες από τα Υπουργεία στην Περιφέρεια όπως:
Οι δημόσιες πολιτικές που αφορούν την εξειδίκευση την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικότητα για τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις,
Η εφαρμογή των μέτρων της μεταναστευτικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο,
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων για τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες,
Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης και όλες οι υπηρεσίες που δημιούργησε το κράτος ,παράλληλα στις Νομαρχίες, χωρίς να διοικούνται και να ελέγχονται, από αυτές.
Το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης,
Η τουριστική προβολή,
Η περίπτωση της συντήρησης του οδικού δικτύου.
Αρμοδιότητες από τα Υπουργεία στους Δήμους:
Να μεταβιβαστεί στους Δήμους, η κυριότητα ακινήτων της ΚΕΔ και όλων των αδήλωτων στο κτηματολόγιο για αξιοποίηση και για την δημιουργία Τράπεζας Γης και για καλύτερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των Σχεδίων Πόλεων.
Αρμοδιότητες , από τις Νομαρχίες στους Δήμους:
Η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών
Οι λειτουργικές δαπάνες της εκπαίδευσης, τα ενοίκια κ.λ.π.
Οι αδειοδοτήσεις των μικρών επιχειρήσεων και καταστημάτων.
Οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις.
Αρμοδιότητες όμως και από τους Δήμους στην Περιφέρεια.
Η αρμοδιότητα που έχει να κάνει με την διαχείριση και τον σχεδιασμό της αξιοποίησης των απορριμμάτων, ένα πολύπλοκο ζήτημα, ιδιαίτερα για τις μεγαλουπόλεις, προτείνουμε να μεταφερθεί, στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Είναι κυρίως θέσεις και απόψεις που έχει εισηγηθεί και η κεντρική μας,Αυτοδιοικητική Παράταξη στο τελευταίο συνέδριο της ΕΝΑΕ,όπως:
Οι πόροι, όπου σήμερα έχουμε 2% του ΦΠΑ, να αυξηθούν στο 4%.
Να δοθεί συγκεκριμένο ποσοστό από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Να δοθεί από το Φόρο Εισοδήματος το 1,5%, από το Φόρο Καπνού το 30%.
Όσα πρόστιμα επιβάλουν οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος.
Το 100% θα πρέπει να πηγαίνει είτε στο Δήμο που επιβάλει το πρόστιμο, είτε στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
Το οικονομικό σύστημα διαχείρισης δεν μπορεί να είναι δεσμευτικό. Προτείνουμε να αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο για το πώς θα διαχειρίζονται οι πόροι.
Επειδή όλες οι Περιφέρειες δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο συμφωνούμε να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Σύγκλισης, από το οποίο θα μπορούν να μεταφέρονται πόροι από τις ισχυρές περιφέρειες στις λιγότερο ισχυρές.
Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρξει μια εξισορρόπηση και στην ανάπτυξη μέσα από τους πόρους.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σε συνεργασία με το Υπουργείο θα πρέπει να δημιουργηθεί η Χάρτα του ανθρώπινου δυναμικού.
Θα πρέπει στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου να αρθούν οι μισθολογικές αδικίες, που υπάρχουν και δημιουργούν διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Οι 7 Γενικές Διοικήσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις αποφάσεις των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.
Πρέπει να ασκούν μόνο τις αρμοδιότητες, οι οποίες λόγω Συντάγματος δεν μπορούν να μεταφερθούν.
Στόχος, στην πρώτη συνταγματική αναθεώρηση και αυτές να μεταφερθούν στους Δήμους και στις αιρετές περιφέρειες.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ.
Αν και προβλέπεται η ανεξάρτητη αρχή, αυτό που προτείνεται είναι να ελέγχει αυστηρά, τη νομιμότητα όμως και όχι τη σκοπιμότητα, πλην εξαιρετικά ελάχιστων περιπτώσεων, όπως π.χ. χρηματοδότηση, δημοσίων σχέσεων, Μ.Μ.Ε. και δράσεων πολιτισμού.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας και ο σχεδιασμός των Αιρετών αυτοδιοικήσεων Α και Β βαθμού για να αναπτυχθεί ακέραια και να διασφαλιστεί, συμφωνούμε ότι πρέπει να συμπεριλάβει την ένταξη, του ΕΣΠΑ, των δημοσίων επενδύσεων, των ΠΕΠ, αλλά και των Τομεακών Προγραμμάτων.
Προς το παρόν όμως, πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη φροντίδα για να υλοποιηθεί η ομαλή απορρόφηση των περίπου 10 δισ. €, που προβλέπεται για το 2010, ώστε να υπάρξει ανακούφιση στην παραγωγική διαδικασία της Ελληνικής Οικονομίας.
Συμφωνούμε με την σύνταξη οδικών χαρτών που αφορούν:
α)τον Δημοτικό Κώδικα και τον κώδικα της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
β)τον Οργανισμό Διάρθρωσης των Υπηρεσιών στο Δήμο και στη Περιφέρεια.
γ) τα περιουσιακά στοιχεία της Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού
και τέλος
δ) ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το πότε, πώς, με ποια διαδικασία θα οδηγηθούμε την 1/1/2011 στο νέο θεσμό.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συμφωνούμε ότι πρέπει να αποτραπεί η παντοδυναμία του Δημάρχου και του αιρετού Περιφερειάρχη.
Να μην υπάρξουν παράθυρα, ώστε να κυριαρχήσουν μικροκομματικές ιδιοτέλειες, προσωπικά συμφέροντα και επιδιώξεις.
Συμφωνούμε και προτείνουμε να ενισχυθεί ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να λειτουργήσει στα πρότυπα του Κοινοβουλίου, με ερωτήσεις, με έλεγχο, με επερωτήσεις, με επιτροπές.
Η καταστατική θέση των Αιρετών δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων Δημοτικών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, θα πρέπει να είναι στο ύψος του νέου θεσμού και των αναγκών του 21ου αιώνα.
Στο θέμα του ορισμού των θεσμικών και τοπικών Αντιπεριφερειαρχών.
Η δική μας πρόταση και αφορά τους τοπικούς Αντιπεριφερειάρχες, που είναι η πλειοψηφούσα, είναι να εκλέγονται απ’ευθείας, από τον λαό.
Υπάρχει πάντως και η αντιπρόταση να ισχύσει ότι και για τους θεσμικούς αντιπεριφερειάρχες, όπου προτείνουμε να προβλέπεται ειδική διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού προηγηθεί ειδική διαδικασία ακρόασης ενώπιον του Συμβουλίου διαβούλευσης.
Πως θα εκλέγονται οι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Η πρότασή μας σε αυτή τη φάση, είναι να εκλέγονται σε επίπεδο πρώην Δήμου και Νομού, αντίστοιχα και σε επόμενη φάση να πάμε σε επίπεδο Νέου Δήμου-Περιφέρειας που θα αρχίζουμε να αποκτούμε περιφερειακή συνείδηση.
Έδρα της Περιφέρειας.
Σε αυτό το σημείο διευκρινίζουμε ότι ενώ στο σχέδιο «Καλλικράτης», υπάρχει εξ αρχής ο αριθμός των περιφερειών, δεν υπάρχει αναφορά για το αν παραμένουν αμετάβλητες και οι μέχρι τώρα έδρες τους. Σε περίπτωση που τεθεί θέμα αλλαγής έδρας, πιστεύουμε ότι η Καβάλα έχει όλες τις προϋποθέσεις να καταστεί η έδρα της Περιφέρειας.
Φτάσαμε στο τέλος του ιστορικού κύκλου του Α και Β΄ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Έρχεται να ανοίξει ένας καινούργιος κύκλος, που πρέπει να έχει στο κέντρο του, τους πολίτες, την ανάπτυξη του Δήμου και της περιφέρειας και να περιορίζει την παρεμβατικότητα και την σκοπιμότητα του κεντρικού κράτους.
Η ανάπτυξη να σχεδιάζεται στους Δήμους και στην Περιφέρεια και να υλοποιείται από κοινού.
Σε αυτή την διαδρομή κάποιοι προσπαθούν να βάλουν εμπόδια γιατί τάχα τα θέλουν όλα. Επειδή ποτέ δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, αν και όλοι το θέλουμε, η απάντηση έρχεται μέσα από μια Κρητική Μαντινάδα που ακούστηκε στο Συνέδριο της ΕΝΑΕ,από την σύντροφο Νομάρχη Ηρακλείου,Ευαγγελία Σχοιναράκη:
«Άνθρωπος δεν περνά καλά άμα τα θέλει όλα, τα λίγα φέρνουν τα πολλά και οι στιγμές την ώρα».
Δεν υπάρχουν σχόλια: