Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ,ΛΥΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η εκτεταμένη πλέον χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης μεγάλου αριθμού πολιτών γύρω από ζητήματα που αφορούν όλους μας και κυρίως τη λειτουργία της δημοκρατίας....
Η συγκέντρωση απόψεων, η δημοσίευση ανοικτών επιστολών, οι παρατηρήσεις-προτάσεις προς τους πολιτικούς, αιρετούς άρχοντες τους αναγκάζει να πάρουν θέση και να δώσουν λύσεις ή ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση, όταν τα θέματα δεν είναι της δικής τους αρμοδιότητας.

Το «ηλεκτρονικό κίνημα» λοιπόν αποδίδει και οι πολίτες οφείλουν να το εκμεταλλευθούν με διάφορες πρωτοβουλίες, κυρίως σε τοπικά προβλήματα και για έλεγχο της τοπικής εξουσίας. Οι πολίτες αλλά και οι πολιτικοί με την χρήση του διαδικτύου, ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημοσιοποιήσουν ένα πρόβλημα, να προτείνουν λύσεις, να αναγκάσουν τα ΜΜΕ ν’ασχοληθούν και μ’ αυτά που ίσως δεν είχαν «διάθεση».
Αυτοί που διοικούν είναι σαφές, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, ότι πιέζονται, ενοχλούνται, κινητοποιούνται, ευαισθητοποιούνται ή και αναγκάζονται πολλές φορές να «υπακούσουν» στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ματαιώνοντας δικές τους, πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς και όχι το συμφέρον των πολλών.
Το διαδίκτυο με την σωστή του χρήση μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: